Oferta – Konsulting IT

Konsulting IT
Usługi firmy 3Mark w w zakresie konsultingu są ukierunkowane na przygotwanie i implemetację innowacji wykorzystujących możliwości technologii informatycznych, w celu wsparcia działania biznesu. Doradzwto w tym zakresie pozwala na zmiany w organizacjach, w których technologie IT mają zasadniczy wpływ na strategie produktowe i działalność organizacji. Komsulting IT wykorzystuje szeroki zakres aspektów związanych z technologiami IT, od systemów oparte są na możliwościach technologii IT, internetu, kanałów elektronicznych i zarządzania informacją

Oferowane przez nas uslugi w zakresie konsultingu:

Analityka procesów biznesowych realizowanych u Klientów
W wyniku realizacji tego procesu możliwe jest pozwalająca na wskazanie obszarów, w których istnieje potencjał optymalizacyjny dla procedur biznesowych i obszaru IT.

Przygotowanie dokumentacji „As – Is” systemów IT Klientów
Jak pokazuje życie, w miarę upływu czasu, w wielu organizacjach zaniedbywany jest aspekt utrzymania aktualnej dokumentacji procesów i systemów, co np.: w przypadku awarii, czy konieczności zmian organizacyjnych może uniemożliwić zmiany lub znacząco opóźnić przywrócenie sprawnego działania organizacji. W tym kontekście, oferujemy naszym Klientom usługi związane z zebraniem, uzupełnieniem i usystematyzowaniem dokumentacji oraz formalnym opisem procesów dotyczących przedsiębiorstw.

Przygotowanie projektów technicznych oprogramowania
Posiadamy kompetencje, pozwalające na zaproponowanie rozwiązań informatycznych dopasowanych ściśle do potrzeb naszych Klientów. W ramach przygotowanych propozycji bardzo silny nacisk kładziony jest na jak największe reużycie komponentów i systemów informatycznych posiadanych przez Klientów, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów wdrożenia nowych rozwiązań IT.

Przygotowanie projektów technicznych oprogramowania
Każdy projektowany przez nas system informatyczny, posiada szczegółową dokumentację techniczną, pozwalającą developerom IT na precyzyjną implementację oprogramowania oraz późniejsze niezakłócone wdrożenie i utrzymywanie systemu.

Wycena rozwiązań IT
Posiadamy wiedzę ekspercką pozwalającą na realizację oszacowań i szczegółowych wycen systemów IT. Pozwala to naszym Klientom na właściwe oszacowanie wymaganych nakładów finansowych na rozwój IT w organizacjach.

Uczestnictwo w projektach firm trzecich w zakresie wsparcia w procesach analizy, projektowania i nadzoru nad architekturą systemów
Nasi eksperci mogą uczestniczyć w projektach firm trzecich, realizując prace analityczne oraz nadzorcze pozwalające na zapewnienie obiektywnej oceny postępów projektu.

Prowadzenie projektów badawczych (R&D)
Realizujemy projekty, w których poszukujemy na rynku rozwiązań IT zgodnych z nowymi, czy niestandardowymi potrzebami zgłoszonymi przez naszych Klientów. Ponadto, w przypadku Klientów planujących oferowanie na rynku innowacyjnych rozwiązań, badamy potencjał niszy rynkowej dla takich produktów oraz przygotowujemy rekomendacje do realizacji / braku realizacji takich projektów.

Wsparcie w procesach zarządzania infrastrukturą IT
Posiadamy kompetencje związane z zarządzaniem infrastrukturą sieciową, sprzętową oraz procesami wirtualizacji. Realizujemy audyty infrastruktury IT naszych Klientów.

Projektowanie i wdrożenia rozwiązań do obsługi Service Desk oraz Call Center
Sprawna obsługa zgłoszeń jest kluczowa, dla uzyskania zadowolenia Państwa Klientów. Posiadamy kompetencje w zakresie budowania rozwiązań Service Desk oraz modelowania procesów związanych z taką obsługą. Ponadto oferujemy wsparcie dla organizacji w budowie procedur obsługi procesów: Zarządzania Zmianą, Zarządzania Incydentami, Zarządzania Problemem innych.

 

Wybierz najlepsze na rynku rozwiązania z zakresu konsultingu IT.