Oferta – Inteligentne Budynki

Idea rozwiązań BMS
Systemy Inteligentnych Budynków, zwanych też systemami BMS (ang.: Building Management Systems – pozwalają na skuteczne zarządzanie mediami, elementami infrastrukturalnymi i bezpieczeństwem budynków. Instalacje tego typu zbierają informacje pochodzące z różnych komponentów systemu, rozmieszczonych w budynku. System BMS może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz. Przyczynia się to do zwiększenia komfortu i funkcjonalności budynku a także wzrostu ekonomii użytkowania budynku, poprzez:

  • Sterowanie oświetleniem, z możliwością konfiguracji tzw.: scen świetlnych. Wybranie scen świetlnych możliwe jest poprzez telefon komórkowy, tablet lub panel kontrolny systemu : zapewnia automatyczne sterowanie wieloma punktami świetlnymi w budynku, w celu osiągnięcia żądanego efektu.
  • Monitorowanie budynku, w zakresie zużycia mediów (także niekontrolowanego, np.: wyniku uszkodzenia instalacji wod - kan),
  • Monitorowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem – także poprzez integrację z istniejącymi instalacjami alarmowymi,
  • Optymalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, np.: poprzez automatyczną regulację temperatury (ogrzewanie lub klimatyzacja) w zależności od pory dnia, nasłonecznienia itp,
  • Sterowanie multimediami,

Dostęp do monitoringu i sterowania funkcjami inteligentnego domu możliwy jest z wnętrza budynku (dedykowany panel sterowania, tablet) oraz zdalnie z telefonu komórkowego, zapewniając elastyczność pozwalającą na ustawianie parametrów instalacji zgodnie z aktualnymi potrzebami , np.: włączenie ogrzewania w domu przed przybyciem domowników, uruchomienie klimatyzacji, uruchomienie instalacji podlewającej trawniki i wielu innych.

Systemy BMS zapewniają dostęp on-line do odczytów liczników mediów. Dzięki analizie zebranych danych możliwe jest określenie w jaki sposób można uniknąć wielu niepotrzebnych wydatków na media oraz pozyskać wiedzę na temat co tak naprawdę generuje największe koszty.

Projekty Instalacji
Faza projektu instalacji BMS to najważniejszy etap w procesie budowy rozwiązania. W tej fazie, nasi eksperci, przeprowadzają wywiad z Klientami w celu określenia oczekiwań i potrzeb w zakresie Inteligentnego Budynku. Podczas tego etapu realizowana jest wizja lokalna, podczas której sprawdzane jest otoczenie, w którym ma być budowana instalacja. Efektem tej fazy jest sformalizowany projekt instalacji inteligentnego budynku. Dokument ten może być podstawą do przygotowania kosztorysu i harmonogramu realizacji instalacji BMS.

Instalacja systemu
Podczas tej fazy instalowane są urządzenia automatyki budynkowej – zarówno w budynku jak i w szafach sterowniczych. Po tej fazie następuje konfiguracja urządzeń oraz uruchamiane są poszczególne bloki funkcjonalne. Po uruchomieniu poszczególnych elementów, system BMS sprawdzany jest jako całość. Następnie realizowany jest instruktaż dla użytkowników instalacji.

Nadzór serwisowy – cykliczne przeglądy
W celu zapewnienia wieloletniej, niezakłóconej pracy systemu proponujemy Państwu cykliczne przeglądy instalacji. Podczas przeglądów weryfikowany jest stan instalacji oraz urządzeń oraz – w przypadku gdy istnieje taka potrzeba może być realizowana naprawa lub wymiana urządzeń. Przeglądy tego rodzaju są usługą dodatkowo płatną.

Partnerzy – technologie i rozwiązania
Instalacje realizujemy oparciu rozwiązania VISIONBMS. Rozwiązania te realizowane w technologii przewodowej w oparciu o wysoko specjalizowane komponenty zapewniają niezawodność i wieloletnią, niezakłóconą pracę. Wysoka ergonomia i łatwość obsługi i sterowania funkcjami inteligentnego domu oferowana przez VISIONBMS powodują, że każdy użytkownik systemu: dziecko, dorosły czy osoby starsze, nauczą się intuicyjnie wykorzystywać system.

Systemy oparte o VISIONBMS, dzięki elastyczności tego rozwiązania, integrują się z technologiami i produktami wielu producentów, m. In.: SALTO (kontrola dostępu), GEUTEBRUCK (monitoring wideo) AXXON (monitoring, systemy zarządzania ochroną fizyczną), BCS (telewizja przemysłowa), ACTI (kamery wykorzystywane w monitoringu, kontrola dostępu). Pozwala to na przygotowanie konfiguracji infrastruktury i rozwiązań w budynkach, dokładnie dopasowanych do potrzeb naszych Klientów.

 

Wybierz najlepsze na rynku rozwiązania z zakresu BMS.